U koopt 50 service uren tegen een uurtarief van € 65 (excl. BTW)

Totaal € 3.250,=

Voor dit bedrag verplicht ICT-Connection zich om binnen 8 uur na melding van de storing aan te vangen met de werkzaamheden die leiden tot de oplossing van de storing.
Wilt u zich richten op uw 'Core-business' ?
Dan is het zeker verstandig om met ICT Connection in zee te gaan.
Want alle omliggende factoren op het gebied van automatisering wordt dan door ICT Connection ingevuld.


ICT Connection kan u volledig ondersteunen bij alle aspecten op gebied van automatisering.
Mocht u meerdere malen van onze dienst gebruik willen maken, dan adviseren wij u om een servicecontract af te sluiten.

U kunt kiezen uit 3 service contracten. Deze contracten zijn gebaseerd op het aantal uren dat u van onze service gebruik wilt maken. Hierbij geldt hoe meer uren u van onze service gebruik maakt, des te goedkoper het uurtarief. Met onze contracten maken wij geen onderscheid tussen de geleverde diensten. U geniet dus van vertrouwde ICT Connection kwaliteit. Het verschil zit hem in de tarieven en respons tijden.

Onze servicecontracten bieden u ondersteuning voor systeem-,
applicatie-, en netwerkbeheer. ICT Connection kan u service bieden met betrekking tot het totale beheer van uw automatiseringsvraagstukken.

Uw besparing kunt u uitrekenen door het ICT Connection uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal service uren van uw keuze. Het uurtarief voor 2017 ligt bij ICT Connection op € 75,=.

De prijs van de service contracten Service 100 en Service 50 kunnen gestaffeld worden voldaan. De staffel is als volgt: Na iedere 25 verbruikte uren wordt een overeenkomend gedeelte van de totale prijs voor het betreffende service contract gefactureerd.

Het servicecontract is beëindigd na volledig gebruik van de service uren of na 2 jaar.

U koopt 25 service uren tegen een uurtarief van € 70 (excl. BTW)

Totaal € 1.750,=

Voor dit bedrag verplicht ICT-Connection zich om binnen 16 uur na melding van de storing aan te vangen met de werkzaamheden die leiden tot de oplossing van de storing.
U koopt 100 service uren tegen een uurtarief van €60 (excl. BTW)

Totaal € 6.000,=

Voor dit bedrag verplicht ICT-Connection zich om binnen 4 uur na melding van de storing aan te vangen met de werkzaamheden die leiden tot de oplossing van de storing.